תגיש לי for Dummies

File:TOL PA170001.JPG is outlined at Commons:Deletion requests so which the Group can examine no matter if it ought to be held or not. We'd value it if you could drop by voice your belief about this at its entry.

You should incorporate the expected information and facts for this along with other information you've uploaded before introducing additional information. If you need aid, you should question at the help desk. Thanks!

שאלה מצוינת נוספת שאפשר להשחיל לממליצים שמסתפקים בתירוץ המיתון היא: 'האם הצעתם לו תפקיד אחר?'. אחרי הכול, ארגונים נוטים לשמר אצלם אנשים טובים, ואם פעילות מסוימת נסגרה אצלם הם ינסו להעביר עובד איכותי למחלקה אחרת".

When you established this file, please Be aware that The truth that it has been proposed for deletion does not necessarily indicate that we don't benefit your variety contribution. It basically means that just one man or woman believes that there's some specific difficulty with it, for instance a copyright problem.

זה די נועל את הדיאלוג, וגם די גורם לאנשים לחשוב שיש לי איזו הפרעה פסיכיאטרית. אבל זה על הזין שלי. לא אכפת לי מה חושבים עלי.

File:Skullrock.jpg has long been listed at Commons:Deletion requests so the community can focus on regardless of whether it should be retained or not. We would respect it if you might go to voice your belief about this at its entry.

Thanks for all the good work. In any case, if you are still serious about doing A different translation, I think five-next rule would make a good a single, but that is just my impression. You won't have to listen.

Hi. I had been just wondering how you edit the Wikiworld comics? Which software program should I download to make sure that I may edit to develop my very own diverse translations? I'm just asking yourself.

הוא אחלה', אני מבינה שהוא לא רוצה להזיק למועמד ושזוהי click here דרכו לחמוק על-ידי תשובה לא מחייבת. במילים אחרות, המלצות שבהן המשיב לא מציין דברים שניתן לפרוט אותם עד הסוף, נתפשות בעיני לעתים כבלתי מהימנות".

Be sure to keep in mind to respond to and – if ideal – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator is not going to have an effect on the results of the nomination. Thanks!

For those who developed this file, please Observe that The truth that it's been proposed for deletion will not always necessarily mean that we don't value your sort contribution. It just signifies that one particular human being believes that there's some unique difficulty with it, for instance a copyright situation.

In the event you concur, I am going to delete these photographs. I don't signify to choose a combat with you - they are the rules on Commons which really should be enforced by each Group member.

ברוב הפעמים משתמשים בעובד מתוך המערכת לשם טיפול גבייה מלקוחות . אותו עובד בדרך כלל עסוק בעוד כמה דברים בעבודתו השוטפת ולא תמיד מתפנה לביצוע ומעקב שוטף על החובות, אין מערך גבייה מסודר!

הי מיכל, ראיתי שאת מנטרת ערכים. אני ממליצה שתקבלי הרשאות מנטר שנותן לך כלים חזקים יותר לניטור.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *